Vuokrausehdot lyhyesti
– varaus tulee voimaan, kun varausmaksu (30% kokonaishinnasta) on maksettu
– loppumaksu (70%) maksetaan viimeistään 1kk ennen loman alkua
– jos varaus tehdään myöhemmin kuin 28 vrk ennen varausajankohdan alkamista,
koko maksu maksetaan kerralla välittömästi varauksen jälkeen

Vuokrausehdot kokonaisuudessaan
Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta välittömästi sen jälkeen, kun asiakas on maksanut näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppumaksun yhdellä kertaa.

Varaus ja maksuehdot
Asiakkaalle lähetetään lasku tai maksutiedot, jossa on vuokrattavan kohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot sekä maksua koskevan varauksen tiedot. Ajo-ohjeet ja avainten luovutusta koskevat tiedot asiakas saa, kun koko maksu on suoritettu.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Maksettaessa tulee käyttää laskun viitenumeroa!

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (30%) huvilan vuokrahinnasta eräpäivään mennessä (viiden (5) vuorokauden kuluessa varauksen tekemisestä) tai on maksanut sekä varausmaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Jos varaus tehdään myöhemmin, kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkua,
niin koko maksu maksetaan kerralla ja lasku on maksettava kahden (2)
vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli varauksen alkuun on 6 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Mikäli maksut tai maksujen eräpäivät laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.

Jos varaus tehdään puhelimitse, on maksu suoritettava kohteen omistajan ilmoittamalle
tilille saman päivän aikana. Maksuosoituksena on merkittävä myös palvelua koskevat tiedot ja omistajan mahdollisesti antama varaus/viitenumero.
Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä, että maksu on suoritettu.

Varauksen peruuttaminen
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) vuokrattavan kohteen omistajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokrattavan kohteen omistajalle.

Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu.

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan koko vuokrahinta.

Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai perheenjäsentä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi, vuokraajalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua.

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokrattavan kohteen omistajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksenaikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Vuokrattavan kohteen omistajan oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokrattavan kohteen omistaja
voi perua varauksen.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Oleskelu Sorjosen Lomamökeillä
Avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamana arvioituna saapumisajankohtana.

Omistajalla on oikeus periä avaimista ja siivouksesta 200 euron suuruinen pantti.

Vuokra-aika alkaa sovittuna päivänä klo 16 ja päättyy sovittuna päivänä klo 11. Vuokraviikonloppu alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy sunnuntaina klo 14.

Asunnon vuokraan sisältyvät kalusteet, kodinkoneet, Wi-Fi , keittiövälineet, astiat ja ruokailuvälineet sekä lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen tarvittava energia. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan.

Asunnon siivouksesta vuokrauksen aikana huolehtii vuokralainen itse tai ostaa vuokranantajan osoittaman siivouspalvelun.

Mikäli varauksen päättyessä ei vuokranantajan edellyttämän tason mukaista siivousta ole suoritettu,  on vuokranantajalla oikeus periä vähintään 160 euron suuruinen siivousmaksu.

Asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä ja/tai kohteen internet-sivuilla vuodepaikkamääränä.

Teltan tai asuntovaunun käyttö Sorjosen Lomamökeillä ilman omistajan lupaa on kielletty.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava aina etukäteen, erillinen siivousmaksu on maksettava.

Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon kohteen omistajalle.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle.

Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä omistajalle kirjallisesti viimeistään 1 kk:n kuluttua vuokra-ajan päättymisestä.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin.

Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan kohteen omistajan asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Sorjosen lomamökit
Eerikkäläntie 201
58700 Sulkava
sorjonen.tuula(at)gmail.com